Innovaties in de offshore windsector gaan razendsnel en zijn gericht op het reduceren van de kostprijs van energie uit windturbines op zee. HorYzoN heeft in opdracht van  Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP), Havenbedrijf Amsterdam en de IJmondgemeenten onderzocht wat de bijdrage van de regio MRA/Noordzeekanaalgebied kan zijn aan deze kostenreductie. Op basis van dit onderzoek wordt een  innovatieprogramma Offshore Wind MRA opgesteld, gericht op logistiek, installatie en onderhoud worden slimme oplossingen ontwikkeld en naar de markt gebracht. Dit programma draagt bij aan de concurrentiepositie van de regio als uitvalsbasis voor aanleg, installatie en beheer van parken op de Noordzee.


Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) is ontstaan uit de werkgelegenheidsanalyse (uitgevoerd door HorYzoN) bij de ontwikkeling van Lelystad Airport als twin-airport van Schiphol. Provincie Flevoland heeft als doelstelling dat de ontstane werkgelegenheid zoveel mogelijk door inwoners van Flevoland wordt ingevuld. HorYzoN heeft mede de aanzet gegeven voor SCALA door het opstellen van een business plan en is nu betrokken bij de uitvoering. (www.scalaflevoland.nl)


Ontwikkeling en uitvoering van het Masterplan CompoWorld (2012-2016) in Flevoland  is een goed voorbeeld van de werkwijze van HorYzoN. Uitvoering van het masterplan heeft geleid  tot een toename van de werkgelegenheid in Flevoland. In het masterplan hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen (NLR, Hogeschool Windesheim) en overheden (Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder) samengewerkt op de gebieden van innovatie. Onderwijs en arbeidsmarkt en business development. In totaal zijn 17 innovatieprojecten uitgevoerd.(www.compoworld.nl)


Ten behoeve van de Amsterdam Logistics Board is er strategisch onderzoek verricht naar de veranderingen in de internationale logistieke sector in de Metropoolregio Amsterdam en de impact die deze ontwikkelingen hebben op de arbeidsmarkt logistiek. Uit het onderzoek kwam naar boven dat de gevraagde competenties in de logistiek veranderen van ongeschoold naar geschoold werk, en van vaste banen naar flexibele banen en dat veel logistieke functies binnen niet-logistieke bedrijven worden ingevuld. Het resultaat is een tweedeling in de arbeidsmarkt, die enerzijds vraagt hoog opgeleide., planmatige probleemoplossers en anderzijds uitvoerders die betrouwbaar instructies kunnen uitvoeren.


CompositeNL is de nieuwe branchevereniging voor de composiet sector in Nederland. Bekend als de Vereniging Kunststof en Composiet Nederland (VKCN) heeft HorYzoN een aanzet gegeven voor een andere strategie die gebaseerd is op de veranderingen die in de composietsector. Daarna heeft HorYzoN via het nieuwe programmabureau, uitvoering gegeven aan de nieuwe strategie van CompositeNL. Dit heeft geleid tot betere aansluiting van de composiet bedrijven bij de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) en tot een groei van het aantal leden.(www.compositesnl.nl)


Collectief investeren in vraaggericht technisch onderwijs en innovatie in de maakindustrie. Dat is de doelstelling van het samenwerkingsverband Techport, bestaande uit onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers in het Noordzeekanaalgebied. HorYzoN is vanaf 2014 als project- en programmamanager verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering van diverse projecten, zoals het opzetten van een open bedrijvenschool rond Tata Steel en een innovatieprogramma op het gebied van slim onderhoud (www.techport.nlHet project Amsterdam Trade Hub is een strategische studie naar de rol van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de internationale handel en logistiek. Het project onderzoekt de dynamiek in de internationale handel (e-commerce), betalingsverkeer (blockchain) en de effecten op supply chain management en logistieke stromen via luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam en Flora Holland Aalsmeer.


EKOvation is een innovatief maritiem concept, ontwikkeld met behulp van een Innovatie Prestatie Contract (IPC). Het betreft de ontwikkeling van een multi-purpose vessel (MPV), dat zowel gebruikt kan worden voorde visserij als offshorewind, oil&gas activiteiten ingezet kan worden. HorYzoN heeft  het project aangevraagd en heeft als mede penvoerder voor de uitvoering gezorgd. Het eindresultaat is een uitgewerkte specificatie van het schip, dat gebruikt kan worden voor aanbesteding van de bouw. (www.ekovation.nl)


Stichting Maastricht Maintenance Boulevard vertegenwoordigt de belangen van de aerospace maintenance bedrijven op Maastricht Aachen Airport. Sinds 2006 is HorYzoN betrokken geweest bij de ontwikkeling van Maintenance Boulevard en de implementatie. Veel tijd is gestoken in het openhouden van de luchthaven (vanaf 2014), de groei van bedrijven (Samco en MAAS), acquisitie en business development, en het uitvoeren van verschillende innovatieprojecten. Het resultaat van de ondersteuning is dat veel bedrijven hoger in de supply chain terecht zijn gekomen, waarmee omzet en werkgelegenheid op de luchthaven voor de komende 5-10 jaar zijn geborgd. (www.maastrichtmaintenanceboulevard.nl)