Het werk van HorYzoN is met name gericht op toekomstige ontwikkelingen. De productportfolio bestaat uit drie verschillende diensten, elk met een eigen domein en tijdschaal.

HorYzon werkt daarbij met analytische modellen, zowel kwantitatief als kwalitatief, om gegevens van diverse aard om te zetten in voor opdrachtgevers betekenisvolle informatie. HorYzon modelleert de informatie zo dat op dynamische wijze mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen worden ingebracht.

Deze strategische modelleringmethode – de ‘ToolBox’ – beschrijft economische en organisatorische activiteiten voor wat betreft positionering, segmentering en focus. Dit is de kern van denken en werken in de aanpak van HorYzoN. Op de korte termijn (operationeel) verrichten wij projectmanagement gebaseerd op data analyse. Op de middellange termijn ( tactisch ) doen wij breder onderzoek naar diverse correlaties, zoals ‘bench marking’ en klant-kanaal keuzes.

Het derde product is een strategisch kijkje over de huidige tijdshorizon heen en gebruikt kritische onzekerheden om gestructureerde scenario's te ontwikkelen.  Alhoewel HorYzon een focus heeft op transport, logistiek en ‘supply chain economics’, leent deze portfolio zich in principe voor alle economische sectoren. Daarbij staan innovatie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkelingen en business development vaak centraal in onze opdrachten. Het gaat dan om ondersteuning bij besluitvorming van onze opdrachtgevers.